Новости клиники

Ветклиника на зеленом - логотип

gerbОбнародувано проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо правил офіційного відбору зразків для виявлення певних речовин та їх залишків у живих тваринах та продуктах тваринного походження» розроблений відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу».

З метою забезпечення харчової безпеки, в країнах Європейського Союзу встановлено жорсткий контроль для недопущення вмісту заборонених речовин в продуктах тваринного походження, затвердивши нормативно-правову базу з цих питань.
Відсутність в Україні відповідної нормативно-правової бази являється однією з причин
низької конкурентоспроможності вітчизняних продуктів тваринного походження і недопущення їх на європейський ринок.
Розроблення проекту цього Технічного регламенту обумовлено необхідністю гармонізації вітчизняної нормативно-правової бази для здійснення державного контролю за наявністю певних речовин в живих тваринах та продуктах тваринного походження в процесі їх розміщення та реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках, з нормативними актами Європейського союзу, зменшення ризиків для життя та здоров'я людей, тварин і довкілля, які можуть створюватись внаслідок їх невідповідності міжнародним вимогам.
Впровадження цього Технічного регламенту забезпечить застосування загальноєвропейських правил офіційного ветеринарно-санітарного контролю виробництва продуктів тваринного походження та дозволить:
- встановити ефективну та однакової з державами-членами ЄС систему моніторингу за вмістом у тваринах та продуктах тваринного походження заборонених речовин, що мають гормональну або тиростатичну дію та створити систему заходів щодо їх заборони;
- встановити граничні рівні для певних ветеринарних препаратів у продуктах харчування тваринного походження;
- планувати виявлення залишків певних речовин в м’ясі дичини для здійснення вибіркових перевірок на присутність забруднювачів довкілля та включити у ці плани поточний контроль м’яса кролів та одомашнених тварин;
- унеможливити поширення небезпечних залишків при торгівлі продуктами тваринного походження;
- забезпечити однакове тлумачення різними державами понять щодо планового контролю залишків певних речовин у м’ясі;
- підвищити ефективність боротьби проти незаконного використання стимуляторів росту та продуктивності у тваринництві,
- ефективно використовувати систему самоконтролю виробників для забезпечення гарантії для споживачів щодо відсутності недозволених речовин в продуктах тваринного походження.

Цей проект обнародувано Міністерством аграрної політики з метою одержання зауваг та пропозицій.