Новости клиники

Ветклиника на зеленом - логотип

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

gerbЗа погодженням з Державним комітетом ветеринарної медицини  Держкомпідприємництва пропонує  перенести запровадження у дію норми, за якою забороняється здійснювати забій більше ніж 5 голів тварин на день, не на бойні; реалізація та обіг необробленого молока та сиру домашнього виробництва, а також туш або частин туш парнокопитних та інших копитних подвірного забою на агропродовольчих ринках.

Проект внесення змін до Закону України „Про безпечність та якість харчових продуктів” розроблено з врахуванням складної соціально-фінансової ситуації, що склалася в аграрному секторі України протягом 2008-2009 років.
Готуючись до вступу до Світової організації торгівлі Україна взяла на себеряд зобов’язань,

зокрема тих, що стосувалися внесення змін до національного законодавства в частині збільшення вимог безпеки до продуктів харчування тваринного походження. В рамках цих змін було прийнято в новій редакції Закон України „Про безпечність та якість харчових продуктів”, яким забороняється здійснювати забій більше ніж 5 голів тварин на день, не на бойні; реалізація та обіг необробленого молока та сиру домашнього виробництва, а також туш або частин туш парнокопитних та інших копитних подвірного забою на агропродовольчих ринках.
Згідно прикінцевих положень даного закону зазначені норми вступають в дію з 01 січня 2010 року.
Проте, необхідно враховувати той факт, що на сьогоднішній день в сільській місцевості постійно проживає понад 14,5 млн. громадян України. При цьому за даними Держкомстату населенням утримується понад 4 млн. голів великої рогатої худоби, в тому числі майже 2,3 млн. голів корів, що складає відповідно 69,4 та 78,3 відсотки від загального поголів’я ВРХ. Господарствами населення виробляється 49,1 відсотка м’яса та 79,6 відсотка молока. Обмеження реалізації при таких обсягах виробництва призведе до різкого зменшення мотивації та матиме наслідком знищення поголів’я ВРХ.
Таким чином за сучасних умов обмеження можливостей для сільського населення реалізувати молоко та м’ясо власного виробництва беззаперечно призведе до значного погіршення як соціальної, так і фінансової ситуації в сільській місцевості, а також ставить під загрозу продовольчу безпеку країни і створює реальний ризик неконтрольованого зростання цін на тваринницьку продукцію.
Слід також констатувати той факт, що визначений термін введення в дію зазначених положень закону не був використаний з належною ефективністю заінтересованими міністерствами та відомствами, низьким виявився і рівень поінформованості населення про наближення вказаних обмежувальних термінів.
Таким чином, реалізація даних норм закону в Україні, враховуючи її територіальні та суспільні особливості, вимагає більш тривалого перехідного періоду ніж це визначено чинним законодавством. Одночасно, враховуючи міжнародні зобов’язання України, слід визнати необхідність поступового переходу на більш високі стандарти якості та безпеки тваринницької продукції та посилення відповідальності причетних до цього органів влади.
Метою прийняття  проекту акта є відтермінування введення в дію частини 2 статті 33 та частини 1 статті 35 Закону України „Про безпечність та якість харчових продуктів”.

Для цього пропонується у прикінцевих положеннях чинного закону замінити цифри „2010” на „2015” а також додати пункт, згідно якого Кабінет Міністрів України має в тримісячний термін підготувати та затвердити план заходів з реалізації положень статті 33 та 35 зазначеного закону з обов’язковим врахуванням міжнародних вимог і зобов’язань України.У даній сфері правового регулювання діють Закони України “Про безпечність та якість харчових продуктів” та “Про ветеринарну медицину”.